Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bungeviken

Badplatsen Bungeviken är en cirka 200 meter lång, mycket långgrund, sandstrand där marken ägs av Region Gotland.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på nordöstra Gotland, cirka fem mil norr om Visby. Skyltning mot badplatsen finns från väg 143.

Service

  • Slamtoalett
  • Soptunna
  • Livboj