Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Brissund

Badplatsen Brissund är en cirka 300 meter lång, relativt långgrund, sandstrand med inslag av sten och grus. Badplatsen klassas som ett EU-bad, med i snitt över 200 besökare per dag under säsong.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på västra Gotland, cirka en mil norr om Visby. Skyltning mot badplatsen finns från väg 149.

Service

  • Två slamtoaletter
  • Soptunnor
  • Livbåt
  • Livbojar
  • Information om badvattenkvalitet

Länkar