Kontakt

Rehabenheten Korpen

Besöksadress: Brömsebroväg 8, 621 42 Visby
Hitta hit

Anne Pedersen
Enhetschef
Telefon: 0498-26 33 79
E-post: anne.pedersen@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Reumateam

Till oss är du välkommen som behöver bedömning och rehabilitering vid inflammatorisk reumatisk sjukdom.

Arbetsterapeuten bedömer och behandlar dig med nedsatt handfunktion på grund av din reumatiska sjukdom. 

Fysioterapeuten/Sjukgymnasten bedömer och behandlar din fysiska funktion som ex. ledrörlighet, muskelstyrka, kondition och balans.
 

Hos oss får du även information kring egenvård, vardags- aktiviteter och egenträning som är lämplig för att du ska kunna leva ett aktivt liv och  förebygga eventuella fysiska begränsningar i framtiden.