Kontakt

Ortopedi, expedition (avbokning)
Telefon: 0498-26 87 65
Telefontid: måndag-fredag klockan 8.00-9.30 och 12.30-13.30

Anne Pedersen
Enhetschef
Telefon: 0498-26 33 79
E-post: anne.pedersen@gotland.se
Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ortopedi/ Allmänrehabilitering

Till oss är du välkommen som är i behov av rehabilitering efter ortopedisk operation/skada eller annan sjukdom.

För att vara aktuell för rehabilitering behöver du:

  • Orka delta i träningsaktiviteter
  • Vara motiverad för träning
  • Ha en möjlighet till aktivitets-/funktionsförbättring
  • Kunna förstå instruktioner och medverka i träningen. Undantag görs för exempelvis patienter med hjärnskada.


Rehabiliteringen sker i samarbete mellan våra medarbetare
och dig. Teamet sätts samman så att just dina behov skall bli tillgodosedda. Vi upprättar därefter en rehabiliteringsplan där dina egna mål blir utgångspunkten för träningsperioden.