Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barläst

Badplatsen Barläst är en badplats där badandet sker från en gräsbevuxen brygga med trappsteg ner till vattnet. Badplatsen ligger inom ett kulturområde för kalkbruk med anor från 1600-talet.

Vägbeskrivning

Badplatsen är belägen på nordöstra Gotland, cirka fyra mil från Visby. Skyltning mot badplatsen finns från större väg.

Service

  • Brygga
  • Slamtoalett
  • Soptunna
  • Bänkar
  • Livboj