Kontakt

Anneli Klovsjö (S)
Mobil: 070-860 04 16
E-post: anneli.klovsjo@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Anneli Klovsjö (S)