Kontakt

Linn Philip (S)
Mobil: 072-509 05 41
E-post: linn.philip@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Linn Philip (S)

Linn Philip (S). Foto: Karl Melander