Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsårstider för Gotland 17-18

Läsårstider:
För eleverna gäller:

Höstterminen startar måndag den 21 augusti 2017 och pågår t.o.m. torsdag den 21 december 2017.
Vårterminen startar måndag den 8 januari 2018 och pågår t.o.m. torsdag den 14 juni 2018.

Antal skoldagar för elever är 178 st.

Lovdagar under skolåret:
30 oktober - 3 november 2017 "Vecka 44"
26 februari - 2 mars 2018 Sportlov
3 april - 6 april 2018 Påsklov
30 april 2018
11 maj 2018 lovdag
Utöver detta kommer 4 lovdagar att läggas ut av resp. rektor

För lärarna gäller:
Höstterminen, måndag 14 augusti 2017 - torsdag 21december 2017
vårterminen, måndag 8 januari 2018 - tisdag 19 juni 2018

Dagar för kompetensutveckling/planering under arbetsåret:
14 - 18 augusti 2017 (5 dagar)
30 oktober - 1 november 2017 "vecka 44", (3 dagar)
11 maj 2018
15 - 19 juni 2018 (3 dagar)
Utöver detta kommer 4 dagar att läggas ut av resp. rektor.
Summa: 16 dagar

Lärares arbetsdagar 194 st.

OBS! En ledig klämdag valborgsmässoafton måndag den 30 april

Verksamhetsåret 17/18 för barnomsorgen – uppehållsanställning
2017-08-12 - 2017-12-21
2018-01-08 - 2018-06-19

Verksamhetsåret 17/18 för måltidspersonal och elevassistenter – uppehållsanställning
2017-08-18 - 2017-12-21
2018-01-08 - 2018-06-12

Verksamhetsåret 17/18 för skolsköterskor – uppehållsanställning
2017-08-15 - 2017-12-21
2018-01-08 - 2018-06-15