Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Läsårstider för Gotland 2016/17

Läsårstider:
För eleverna gäller:


Höstterminen startar måndag den 22 augusti 2016 och pågår t.o.m. onsdag den 21 december 2016.
Vårterminen startar måndag den 9 januari 2017 och pågår t.o.m. fredag den 16 juni 2017.

Antal skoldagar för elever är 178 st.

Lovdagar under skolåret:
31 oktober - 4 november 2016 "Vecka 44"
27 februari - 3 mars 2017 Sportlov
10 april - 13 april 2017 Påsklov
5 juni 2017 lovdag
26 maj 2017
Utöver detta kommer 4 lovdagar att läggas ut av resp. rektor

För lärarna gäller:

höstterminen, måndag 15 augusti 2016 - onsdag 21 december 2016
vårterminen, måndag 9 januari 2017 - onsdag 21 juni 2017

Dagar för kompetensutveckling/planering under arbetsåret:
15 - 19 augusti 2016 (5 dagar)
31 oktober  - 2 november 2016 "vecka 44", (3 dagar)
26 maj 2017
19 - 21 juni 2017 (3 dagar)
Utöver detta kommer 4 dagar att läggas ut av resp. rektor.
Summa: 16 dagar

Lärares arbetsdagar 194 st.

Verksamhetsåret 16/17 för barnomsorgen – uppehållsanställning
2016-08-12 - 2016-12-21
2017-01-09 - 2017-06-21

Verksamhetsåret 16/17 för måltidspersonal och elevassistenter – uppehållsanställning
2016-08-18 - 2016-12-21
2017-01-09 - 2017-06-13

Verksamhetsåret 16/17 för skolsköterskor – uppehållsanställning
2016-08-15 - 2016-12-21
2017-01-09 - 2017-06-16