Kontakt

Besöksadress: Blomstervägen 33, Visby
Vatten Söder: Smissgatan 41, Hemse

VA-avdelningen
Teknikförvaltningen
621 81 Visby

Tfn: 0498-26 90 00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Frågor och svar

En normalförbrukning på en villa med två vuxna och två barn är 150 m².
Det visar att det finns läckage på installationen. Oftast är rinnande toalettstolar och säkerhetsventiler på varmvattenberedare/panna de vanligaste orsakerna. I undantagsfall kan säkerhetsventilen vara monterad på annat ställe i installationen. För felsökning och åtgärd bör du ta kontakt med en VVS-montör.
Nej. Gotland har ett friskt och gott kranvatten av mycket god kvalitet. Det är bara dyrt, tungt och onödigt att bära hem flaskor med vatten. Kranvatten är det absolut miljövänligaste och billigaste alternativet. Det levereras direkt hem till dig och påverkar inte miljön med tunga transporter. Dessutom kostar det bara 2,9 öre litern.
Du kan antigen ringa till vår kundtjänst på 0498- 26 90 00 eller skicka e-post kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se
Nej, varmvatten är inget livsmedel så drick enbart kallvatten.
Det beror på att koppar har kommit n i vattnet, vilket lossnar från kopparrör. Det kommunala vattnet innehåller inte koppar, utan det kommer från den egna fastighetens installation.
Om du misstänker att det är något fel på ditt vatten ska du omgående vända dig till Region Gotland.
Brunt vatten beror på rost som släppts från ledningsnätet. Vitt vatten beror på att det kommit luft i ledningarna.

Vattenmätarna byts ut ungefär vart 10:e år, och alla mätare vi sätter in idag är fjärravlästa.

Projektet med införandet av ”smarta vattenmätare” påbörjades 2014 och när just din vattenmätare kommer att bytas ut går inte att svara på, men 2023/2024 beräknas projektet vara klart och samtliga mätare ska då vara fjärravlästa.

På den här sidan har vi samlat information om, och vad du behöver tänka på inför, ett vattenmätarbyte.