Kontakt

Avbokning och frågor

Arbetsterapeut eller sjukgymnast:
Telefon: 0498-26 87 65

Telefontid: måndag - fredag kl. 8 – 9.30
och 12.30 – 13.30.

Övrig tid kan Du tala in ett meddelande på telefonsvarare.

Kurator, neuropsykolog eller läkare nås via medicinsk sekreterare:
Telefon: 0498-26 87 02

Enhetschef
Anne Pedersen

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Dagrehab

Patienter aktuella för dagrehabilitering bor hemma och kommer till dagrehab för träning mellan 2-5/vecka och ska:

  • Orka delta i träningsaktiviteter
  • Vara motiverade för träning
  • Ha en möjlighet till funktionsförbättring
  • Kunna förstå instruktioner och medverka i träningen. Undantag görs för exempelvis patienter med hjärnskada.
  • Man ska också ha behov av rehabiliteringsinsatser från flera yrkesgrupper som arbetar i team.

Träningen kan ske både i grupp och individuellt.

Efter utskrivning kan träning ibland fortsätta inom Primärvården, Hemsjukvården eller via patientförening eller egenträning.