Kontakt

Sjuksköterskeexpedition

Tel: 0498-26 89 56

Besökstider
Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning Enhetschef

Malin Lithberg
Tel: 0498-26 89 79

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från korridor på avdelningen

Rehabavdelning C2

Antal vårdplatser

Avdelningen har 14 vårdplatser, fördelade mot två inriktningar:

  • Inriktningen rehabilitering riktar sig främst till ortopedisk samt geriatrisk rehabilitering.
  • Inriktningen akutsjukvård består inledningsvis främst av infektion- och lungmedicin.

Samtliga patientrum är enkelrum.

Råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

Till avdelningen kommer personer, 18 år och äldre, som är i behov av omvårdnad och rehabilitering inneliggande på vårdavdelning. Patienter aktuella för rehabilitering ska:

  • Orka delta i träningsaktiviteter
  • Vara motiverade för träning
  • Ha en möjlighet till funktionsförbättring
  • Kunna förstå instruktioner och medverka i träningen. Undantag görs för exempelvis patienter med hjärnskada

Vi arbetar i team

Inom Rehabcentrum Gotland arbetar flera olika yrkesgrupper i team tillsammans med patienten. De yrkesgrupper som kan ingå i teamet är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, logoped, läkare, neuropsykolog, rehab-assistent, sjuksköterska, undersköterska och medicinsk sekreterare.