Kontakt

Sjuksköterskeexpedition

Tel: 0498-26 89 56

Besökstider

Besökstid mellan klockan 15.00-19.00.
Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

Enhetschef

Malin Lithberg
Tel: 0498-26 89 79

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från korridor på avdelningen

Vårdavdelning C2 Norr

Inför ditt besök hos oss till en närstående/anhörig

  • Besök sker på patientrummet för att minska risk för trängsel i korridorerna. 
  • Antalet besökare är begränsat till max två per patient åt gången.
  • Besökstid mellan klockan 15.00-19.00

Antal vårdplatser

Avdelningen har 14 vårdplatser, fördelade mot två inriktningar:

  • Inriktningen geriatrik.
  • Inriktningen infektion- och lungmedicin.
  • Samtliga patientrum är enkelrum.

Till avdelningen kommer personer, 18 år och äldre, som är i behov av omvårdnad och vård inneliggande på vårdavdelning. 

Vi arbetar i team

Vi arbetar i team tillsammans med patienten. De yrkesgrupper som kan ingå i teamet är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, logoped, läkare, neuropsykolog, rehab-assistent, sjuksköterska, undersköterska och medicinsk sekreterare.