Kontakt

Sjuksköterskeexpedition
Tel: 0498-26 89 56

Besökstider
Mån-fre kl 14.30-18.30
Lör-sön 13.00-18.30

 

tf enhetschef
Caroline Harlevi
Tel: 0498-26 89 79

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Korridor

Rehabavdelning C2

Antal vårdplatser
Avdelningen har 14 vårdplatser, fördelade mot två inriktningar:

  • Inriktningen rehabilitering riktar sig främst till ortopedisk samt geriatrisk rehabilitering.
  • Inriktningen akutsjukvård består inledningsvis främst av infektion- och lungmedicin.

Samtliga patientrum är enkelrum

Hit kommer personer, 18 år och äldre, som är i behov av omvårdnad och rehabilitering inneliggande på vårdavdelning. Patienter aktuella för rehabilitering ska:

  • Orka delta i träningsaktiviteter
  • Vara motiverade för träning
  • Ha en möjlighet till funktionsförbättring
  • Kunna förstå instruktioner och medverka i träningen. Undantag görs för exempelvis patienter med hjärnskada

Vi arbetar i team

Inom Rehabcentrum Gotland arbetar flera olika yrkesgrupper i team tillsammans med patienten. De yrkesgrupper som kan ingå i teamet är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, logoped, läkare, neuropsykolog, rehabassistent, sjuksköterska, undersköterska och medicinsk sekreterare.