Kontakt

Sjuksköterskeexpedition
Tel: 0498-26 89 56

Besökstider

Råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

tf enhetschef 
Caroline Harlevi
Tel: 0498-26 89 79

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Korridor

Rehabavdelning C2

Antal vårdplatser
Avdelningen har 14 vårdplatser, fördelade mot två inriktningar:

  • Inriktningen rehabilitering riktar sig främst till ortopedisk samt geriatrisk rehabilitering.
  • Inriktningen akutsjukvård består inledningsvis främst av infektion- och lungmedicin.

Samtliga patientrum är enkelrum

Hit kommer personer, 18 år och äldre, som är i behov av omvårdnad och rehabilitering inneliggande på vårdavdelning. Patienter aktuella för rehabilitering ska:

  • Orka delta i träningsaktiviteter
  • Vara motiverade för träning
  • Ha en möjlighet till funktionsförbättring
  • Kunna förstå instruktioner och medverka i träningen. Undantag görs för exempelvis patienter med hjärnskada

Råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

Vi arbetar i team

Inom Rehabcentrum Gotland arbetar flera olika yrkesgrupper i team tillsammans med patienten. De yrkesgrupper som kan ingå i teamet är arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, logoped, läkare, neuropsykolog, rehabassistent, sjuksköterska, undersköterska och medicinsk sekreterare.