Kontakt

Kontakt vid frågor om smittskydd:

smittskydd@gotland.se 

Kontakt vid frågor om vårdhygien:

vardhygien@gotland.se 

Maria Amér
Smittskyddsläkare/hygienläkare
maria.amer@gotland.se
0498-26 82 49

Imke Edsbagge
Hygiensköterska
imke.edsbagge@gotland.se 
0498-26 80 47

Helene Lag Lundgren
Smittskyddssköterska
helene.lag-lundgren@gotland.se
0498-20 35 06

Susanna Gustafsson
Smittskyddsadministratör
susanne.gustafsson@gotland.se
0498-26 86 75

Myndighetsbrevlåda
smittskydd@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter