Kontakt

Kontakt vid frågor om smittskydd:

smittskydd@gotland.se 

Maria Amér
Smittskyddsläkare
maria.amer@gotland.se
0498-26 82 49

Helene Lag Lundgren
Smittskyddssköterska
helene.lag-lundgren@gotland.se
0498-20 35 06

Susanna Gustafsson
Smittskyddsadministratör
susanne.gustafsson@gotland.se
0498-26 86 75

Kontakt vid frågor om vårdhygien:

vardhygien@gotland.se 

Maria Amér
Hygienläkare
maria.amer@gotland.se
0498-26 82 49

Alma Matisson
Hygiensköterska
alma.matisson@gotland.se 
0498-23 70 04

Sandra Hellgren
Hygiensköterska
sandra.hellgren@gotland.se 
0498-23 70 03

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

STI/HIV prevention

STI (Sexually Transmitted Infections) är ett samlingsnamn för sexuellt överförda infektioner. Det är infektioner som smittar vid alla typer av sexuella kontakter där slemhinna kommer i kontakt med slemhinna och i vissa fall via blod, exempelvis hiv och hepatit.

Gemensamt för flera av dessa är att man kan vara infekterad utan att ha några symtom, en smittad person kan därför föra smittan vidare utan att vara medveten om det.

En del infektioner är anmälningspliktiga enligt den svenska smittskyddslagen och klamydia är den vanligaste anmälningspliktiga sexuellt överförbara sjukdomen i Sverige.