Kontakt

Kollektivtrafikenheten
Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: kollektivtrafik@gotland.se

Kundtjänst
Telefon: 0498-269000, knappval 5
Telefontid: måndag-fredag klockan 7-17

Visby busstation
Besöksadress: Kung Magnus väg 1, 621 45 Visby

Upplysning om busstider
ResRobot

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ansökan Bussiga kortet

Du måste vara över 18 år och logga in med e-legitimation. Vårdnadshavare kan ansöka för barn och ungdomar under 18 år.

Kortet skickas till din folkbokföringsadress.

Ersättningskort kostar 100 kronor medan det första Bussiga kortet är avgiftsfritt.

Ansökan om Bussiga kortet måste göras till Teknikförvaltningen, men ersättningskort hämtas enklast ut vid Visby busstation.

För att du ska kunna använda den här tjänsten måste du identifiera dig med hjälp av e-legitimation (BankID, Nordea eller Telia).

Ansökningsblankett som PDF-fil