Kontakt

Teknikförvaltningen
621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19

Claudia Castillo, tfn 0498-269391

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gällande vattenskyddsområden och föreskrifter

Iakttag försiktighet

Vattenskyddsområdena är oftast skyltade med gula skyltar med text Vattenskyddsområde. Dessa visar var du ska vara extra försiktig.

Vattenskyddsområdeskartor och föreskrifter

Nedan finns kartor och föreskrifter till gällande vattenskyddsområden. Det kan stå "Inre skyddszon" eller "Primärt skyddszon" vilket är detsamma.

Nya åtgärder

Kontrollera alltid vattenskyddsföreskrifterna i god tid innan nya åtgärder påbörjas.

Larma vid olycka!

Om det händer en olycka inom ett vattenskyddsområde måste Räddningstjänsten larmas så att utsläpp stoppas och saneras. Ring: 112.