Kontakt

Patientnämnden
Region Gotland

621 81 Visby
Besöksadress: Visborgsallén 29, Visby - 
Hus Gunnfjaun, plan 4
Telefon: 0498 - 26 80 62 
1177: Klicka här för att komma till patientnämndens e-tjänst på 1177.se

E-post: registrator-pan@gotland.se

Behöver du tolk? Kontakta oss så bokar vi tolk.

Kontakt under sommaren

Under veckorna 28-34 har vi lägre bemanning. Det går att kontakta oss som vanligt men svarstiden kan vara lite längre än normalt. 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Patientnämndens ledamöter 2023-2026

Ledamöter:

Jessica Palmgren (S), ordförande

Yvonne Ahlgren (C) , vice ordförande

Berit Cedergren Onsjö (M)
 

Ersättare:

Leif Olsson (S)

Ing-Britt Robsarve (C)

Jari Karivainio (M)