Kontakt

Post/besöksadress:
Vänge förskola
Vänge skola
622 36 Romakloster

Kontakt info:
Förskolan Vänge: 0498- 519 01

Avdelningen
Nyckelpigan: 070 447 78 13
Igelkotten: 070 083 28 25

 

Rektor:
Lotta Rehn
tfn 0498 - 20 41 31
e-mail: lotta.rehn@gotland.se

Biträdande rektorer
Jessica Passvik
tfn 0498-26 94 36 
e-mail: jessica.passvik@gotland.se

Johanna Klintberg
tfn 0498-20 43 95
e-mail: johanna.klintberg@gotland.se

Skoladministratör
Tove Jacobsson
tfn 0498 - 204394
e-mail: tove.jacobsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om Vänge förskola

Vänge förskola startade 2003 och tillhör Mellersta Gotlands Förskolor, som också består av Kungsallén och Skogsgläntan i Roma, Dalhem, Eskelhem, Klinte och Sanda förskolor.

På förskolan finns två avdelningar: Nyckelpigan (1-3-åringar) och Igelkotten (3-5 åringar).

Förskolan ligger i anslutning till Vänge skola i vackra omgivningar bland ängar, skog och hagar. Vänge förskola är en modern förskola och samtliga lokaler är handikappanpassade.

Förskolan har öppet mellan 06:00-18:00. Mellan 17:00-18:00 är det pedagoger från fritidshemmet som tar över ansvaret för förskolans verksamhet.

Förskolan tar, i första hand, emot barn ifrån socknarna Vänge, Guldrupe, Buttle, Viklau, Sjonhem och Halla.

Maten som serveras kommer från Romaskolan.

Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet

Vi samarbetar med fritidshemmet om öppningar/stängningar. Detta medför att även förskolebarnen och fritidspersonalen lär känna varandra vilket ger ökad trygghet för både barn och föräldrar.

En dag på förskolan:

06.00 - 18:00   Förskolans öppettider.

             
06.30 - 07.00   Gemensam frukost för förskola och fritids.
09.00 - 11:00   Aktiviteter, ute eller inne.
11.00 - 12:30   Lunch samt vila. Lugna stunden.
13:00-14:30     Barn och pedagoger tillsammans, ute eller inne. Mellanmål.
14:30-17:00     Aktiviteter inne/ute.
17:00-18:00     Fritidspedagoger tar över för förskolan och avslutar dagen.