Kontakt

Besöksadress: Blomstervägen 33, Visby
Vatten Söder: Smissgatan 41, Hemse

VA-avdelningen
Teknikförvaltningen
621 81 Visby

Tfn: 0498-26 90 00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kundservice

Dricksvatten är ett livsmedel och då avser man kallt vatten.

Det skall vara rent och klart, fritt från skadliga bakterier och smaka gott. För att vattnet skall bli det krävs olika reningsmetoder.

Det är råvattnets kvalitet som bestämmer vilken rening som behövs. På Gotland använder vi kol, klorering, membramfilet, flockning, sedimentering och filtrering.

Hitta direkt