2003-03-25 _§§_ 26 - 31

Utskrivet från: http://www.gotland.se/8415

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-19
Barn- och utbildningsnämnden 2003-03-25
Plats:
Sammanträdesrummet, Söderväg 2A Visby
Tid: kl 9.00 - 15.30
Närvaro
Beslutande
v Brittis Benzler
s Eric Martell
c Gösta Hult
s Håkan Lindqvist, tjg ersättare
s Göran Ohlsson
s Ylva Simander
s Nils Jakobsson
s Jenny Alvås, tgj ersättare
c Björn Dahlström
c Ursula Jacobsson
m Solveig Artsman
m Rolf Öström
fp Jan Lindell

Närvarande ej tjg ersättare
s Hans-Ola Hansson
s Carina Rosell
mp Lena Lind
v Lars Siggelin
v Carina Flodman-Andersson
c Anna Gahnström
m Oskar Franke
kd Nils Ronqvist
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson
Barbro Thomsson, sekreterare
gymnasiechef Alf Nilsson
För LR: Sverker Lanner
För Lärarförbundet: Inger Seffers

Under § 26: ekonomichef Elisabeth Österdahl, controllers Annika Eriksson och Per Löttiger, personalchef Bo Stenbom