Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen redovisas de tekniska lösningarna som används i byggnaden.

Detta inkluderar grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, energihushållning, ventilation och säkerhet.

Hela konstruktionen från grund till taknock ska redogöras på en sektionsritning med materialval och vilka dimensioner som ska användas.


Ritning framställd av Bernt Hallgren

Plank, mur, skärmtak etc.

Teknisk beskrivning för plank, mur, skärmtak och andra mindre åtgärder redovisas med en sektionsritning där materialval och dimensioner finns angivna.

Exempel plank:
Exempel mur: