Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fukt och mögel

Fuktproblem i bostäder kan orsaka tillväxt av mögel, bakterier eller kvalster. Det finns ett samband mellan fuktskador och upplevelser av besvär i inomhusmiljön. Därför bör fukt och mögelskador alltid åtgärdas.

Fukt och mögel i inomhusmiljön kan påverka hälsan negativt. Fuktskador och mögelväxt är i många fall svårt att upptäcka och åtgärda. Indikationer som kan tyda på problem med fukt och på att ytterligare utredningar behövs är synliga fuktskador och fuktfläckar, missfärgningar eller bubblor i golvmattor och tapeter samt omfattande kondens på fönstrens insida vid en utomhustemperatur av minus 5 grader eller lägre. Man kan även mäta fukttillskottet eller luftfuktigheten inomhus. Även lukt av mögel kan vara en anledning till vidare utredning eller åtgärd. Vanliga anledningar till fuktproblem inomhus är bristfällig dränering, slarv vid konstruktionen eller bristfällig ventilation.

Upplever du besvär såsom irritation av hud och slemhinnor i luftvägar och ögon eller om man känner lukt i bostaden bör orsaken utredas. Om du hyr bostad och misstänker att du fått en fukt- eller mögelskada i din lägenhet ska du kontakta din hyresvärd. Vid upplevda hälsobesvär kan det vara bra att uppsöka läkarkontakt för att fastställa orsakerna.