Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ventilation

För att få ett bra inomhusklimat är det viktigt att ventilationen fungerar på rätt sätt. 

Rätt ventilation är viktigt för att få bort oönskade ämnen från byggnadsmaterial, fuktig luft och koldioxid från utandningsluften.

Du kan själv göra vissa saker för att förbättra din ventilation. Eftersom mycket smuts sätter sig i ventiler och ventilationskanaler behöver tilluftsventilerna hållas öppna så mycket som möjligt och rengöras regelbundet. När du vädrar, gör det snabbt och effektivt. Det räcker att hålla fönster öppna 1-5 minuter, längre tid bidrar till att inomhusluften kyls ned.

För flerfamiljshus och allmänna lokaler finns krav på återkommande obligatoriska ventilationskontroller (OVK) . Mer information om detta finns på Boverkets hemsida. Vägledning finns även i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation.