Kontakt

Hälsoskyddsinspektörer

Niklas Rane
Telefon: 0498-26 99 01
E-post: niklas.rane@gotland.se

Jonatan Levin
Telefon: 0498-26 97 28
E-post: jonatan.levin@gotland.se

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Telefon: 0498-26 90 00
Telefontid vardagar klockan 9.00-15.00

E-post: registrator-mbn@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Temperatur

Det är viktigt med rätt temperatur inomhus för att vi ska må bra. 

För de allra flesta är det lagom med 20-23°C inomhus dagtid. Om temperaturen i bostaden ofta är högre än + 26°C kan det vara en olägenhet för människors hälsa. Sommartid kan man få acceptera tillfälliga temperaturer upp till + 28°C inomhus.

Problem med för låga temperaturer inomhus är ganska vanligt. Huset kan vara gammalt och dåligt isolerat med kyla och drag som följd, bostaden kan ligga ovanför ouppvärmda utrymmen, eller elementen kan behöva luftas. Som hyresgäst har du rätt till en lägsta lufttemperatur på 18°C i din bostad. 
Kalla golv kan ibland också vara ett problem. Golvtemperaturen bör aldrig vara lägre än 16°C.

Särskilt höga krav ställs på utrymmen som äldreboende och andra lokaler för speciellt känsliga personer. Där bör lufttemperaturen inte understiga 20°C och temperaturen vid golvet inte understiga 18°C.