Kontakt

Elene Negussie
Världsarvssamordnare
Telefon: 0498-269562
E-post: elene.negussie@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Visby Världsarvsjubileum 1995-2015

2015 firar Hansestaden Visby - Hanseatic Town of Visby - 20 år som Världsarvsstad. Det är en tid för reflektion över de erfarenheter som gjorts samt en vision för fortsatt navigering mot ett långsiktigt bevarande av staden som en resurs för boende, besökare och näringsidkare. Som värd uppmärksammar Region Gotland 20-årsjubileet genom olika aktiviteter och samarbeten under året.

Hansestaden Visby upptogs på UNESCO:s Världsarvslista den 9 december 1995 och blev därmed erkänt av FN som ett kulturarv att bevara för hela mänskligheten, nutida och kommande generationer. Sedan Visby fick världsarvsstatus har genomförandet av världsarvskonventionen från 1972 allt mer betonat vikten av hållbar utveckling i världsarven. Visby ska bevaras utifrån ett övergripande hållbarhetsperspektiv och har genom sitt universiella värde särkilda förutsättningar för innovation, kreativitet och attraktionskraft för hela Gotlands tillväxt.

9 december 2015 - Visby Världsarv 20 år