Kontakt

Camilla Jandén
Telefon: 0498-26 32 16
E-post: tentamenservice@gotland.se

Besöksadress: 
Gesällgatan 7, 621 82 Visby
E-post: kompetenscentrum@gotland.se
Hitta hit 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Tentamen

Tentamen på distans

För att underlätta för distansstudier mot universitet och högskolor runt om i Sverige erbjuder Vuxenutbildning tentamenservice. Det förutsätter att respektive lärosäte tillåter det. Tentamenservice anordnar också tillfällen för att skriva nationellt prov när du studerar gymnasiala kurser på distans eller (flex) hos oss.  

All tentamenskrivning sker på Gesällgatan 7 i Visby. 

Tentamensavgift per tentamenstillfälle vid vuxenutbildningen (kommunal vuxenutbildning):

 • 100 kronor för elev/studerande som är folkbokförd på Gotland (kommunmedlem) 
 • 500 kronor för elev/studerande som inte folkbokförd på Gotland (ej kommunmedlem) 

Information om hur betalning sker finns längst ner på denna sida.

Studenten tar själv i god tid kontakt med Tentamenservice för att boka tid och meddelar då både datum och klockslag för tentamen. Vi behöver också ha studentens kontaktuppgifter samt personnummer då lärosätena har krav på legitimationskontroll. Studenten meddelar själv sitt lärosäte till vilken adress och till vilken kontaktperson skrivningen ska skickas ut.

Om du studerar vid Karlstads universitet behöver du endast meddela ditt universitet om du vill boka tid för distanstentamen. Läs mer genom att klicka på länken nedan.

Samtliga studenter som skriver sin tentamen hos oss måste vid skrivtillfället visa upp legitimation samt kvitto på betald tentamensavgift. 

Boka tid för tentamen

För att boka tentamen logga in här: https://etjanst.gotland.se/oversikt/overview/803

Vuxenutbildningen är medlem i Nitus och vi använder deras kvalitetskriterier.

Tentamensservice är fortsatt öppet och du kan skriva prov och göra prövningar om du är folkbokförd på Gotland. Vi genomför prov i mindre grupper i stor sal med social distansering och städning. Är du sjuk får du inte skriva prov och måste boka ny tid.

Nationellt prov 

Anmäl dig till npdistans@gotland.se med namn, personnummer och vilken kurs/vilket prov du ska skriva. 

Provdatum våren 2022 för nationellt prov

 • 13 jan, obs! torsdag
 • 26 jan
 • 9 feb
 • 23 feb
 • 9 mars
 • 23 mars
 • 6 april
 • 20 april
 • 4 maj
 • 18 maj
 • 1 juni