Kontakt

Postadress:
Eskelhem förskola
Eskelhem skola
62270 Gotlands Tofta
Tfn: 0704 477278

Rektor:
Lotta Rehn
Tfn: 0498 - 20 41 31
E-post: lotta.rehn@gotland.se

Biträdande rektor
Jessica Passvik
Tfn: 0498-26 94 36 
E-post: jessica.passvik@gotland.se

Biträdande rektor
Johanna Klintberg
Tfn: 0498-20 43 95
E-post: johanna.klintberg@gotland.se

Skoladministratör
Tove Jacobsson
Tfn: 0498-20 48 44
E-post: tove.jacobsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här arbetar vi

I de nya lokalerna har vi valt att inreda anpassat mot de äldre barnen i halva huset och mer riktat åt de yngre barnen i andra halvan. Eftersom allt är nytt kommer vi att efterhand få känna oss fram för att se vad som är optimalt för barngruppen.

Vi värnar om leken, barn lär sig mycket i leken det är där de bearbetar sin omvärld och sina upplevelser.  Leken tillför också social träning där vi som pedagoger har en viktig roll för barnets sociala utveckling. Barnet ska även få stöd och hjälp till att utveckla sin empatiska förmåga.

Vi är mycket utomhus där vi upptäcker och utforskar vår gård och närmiljö tillsammans. Vi utgår från barnens intressen och frågeställningar i våra planeringar och utvärderingar.

 

Våra dagsrutiner

Vi har vi öppet 6:00–17:30 alla vardagar.

  • 6:00-07:00 är vi tillsammans med fritids. Personal från förskolan öppnar.
  • 7:00 serveras det frukost
  • 7:30 lämning ute
  • 9:00 – 9:30 samling med fruktstund

       Utelekar på gården eller olika aktiviteter i skogen

  • 10:45 lunch i matsalen
  • Efter maten är det sov- och läsvila
    Efter läsvilan är det lugn lek med pyssel, pussel, spel, konstruktion, skapande och lugna lekar m.m.
  • 14:00 Mellanmål