Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Om förskolan

Vi jobbar aktivt med att skapa en tillgänglig pedagogisk miljö för barnen. Vi utvecklar och förändrar löpande våra lärmiljöer så att de skall vara så utmanande och stimulerande för varje individ.

Avdelningen

 

På Eskelhem förskola har vi en avdelning, men under större delen av dagen delar vi upp gruppen i två grupper. På Ekorren är de yngsta barnen och på Räven är de äldre barnen. De olika grupperna har lokaler som är anpassade efter respektive åldersgrupp.

När vi har utevistelse är oftast hela gruppen tillsammans. Utomhus har vi nära till skolans gård och skogen.