Kontakt

Alkohol- och drogrådgivningen
Besöksadress: Havderväg 2
621 43 Visby
 

Åsa Fagerlund
Samordnare öppenvård/rådgivare
Telefon: 0498-26 88 08
E-post: asa.fagerlund@gotland.se

Anna Ekman
Rådgivare
Telefon: 0498-268592
E-post: anna.ekman01@gotland.se

Eva Lindvall
Rådgivare
Telefon: 0498-26 34 45
E-post: eva.lindvall01@gotland.se

Ann-Charlotte Holstensson
Rådgivare
Telefon: 0498-26 91 48
E-post: ann-charlotte.holstensson@gotland.se

Marie Sjöberg
Rådgivare
Telefon: 0498-26 87 46
E-post: marie.sjoberg@gotland.se

Malin Wallin
Rådgivare
Telefon: 0498-26 99 24
E-post: malin.wallin@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Barnsamtal

Barn och ungdomar är välkomna att tillsammans med förälder/föräldrar besöka alkohol- och drogrådgivningen.

I samtalen pratar vi om följande:

  • Vad är beroende?
  • Hur blir det för barn när en förälder har ett beroende av alkohol, droger eller spel om pengar?
  • Vilken hjälp finns att få för barnen?
  • Vilken hjälp finns att få för föräldern?
  • Vad är Tryggve stödgrupper?

Vi bjuder på fika. Barnen behöver inte svara på några frågor, men får gärna ställa frågor om de vill.