Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Evelina Lindgren
Regionekolog
Telefon: 0498-26 90 86
E-post: evelina.lindgren@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Hasselsnok.

Skyddsvärda naturtyper

Region Gotland har höga ambitioner och tar stort ansvar att värna skyddsvärd natur på Gotland.

Vissa områden skyddas av lag andra av tydliga riktlinjer som Region Gotland själva fastställt. Region Gotland vill och är tvungna att skydda vissa extra skyddsvärda naturtyper och miljöer.

Vissa naturtyper till exempel alvarmark kan ses som relativt vanliga på Gotland men i ett internationellt perspektiv är det en ytterst ovanlig naturtyp där Gotland hyser cirka en tredjedel av all alvarmark i världen. Naturtypen kan alltså ses som något av en ansvarsnaturtyp för Gotland. Precis som alvarmark så finns det andra naturtyper vi har som är sällsynta på andra håll i Sverige, Europa eller i världen.