Kontakt

Alkohol- och drogrådgivningen
Besöksadress: Havderväg 2
621 43 Visby
 

Åsa Fagerlund
Samordnare öppenvård/rådgivare
Telefon: 0498-26 88 08
E-post: asa.fagerlund@gotland.se

Anna Ekman
Rådgivare
Telefon: 0498-268592
E-post: anna.ekman01@gotland.se

Eva Lindvall
Rådgivare
Telefon: 0498-26 34 45
E-post: eva.lindvall01@gotland.se

Marie Sjöberg
Rådgivare
Telefon: 0498-26 87 46
E-post: marie.sjoberg@gotland.se

Malin Wallin
Rådgivare
Telefon: 0498-26 99 24
E-post: malin.wallin@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Haschavvänjningsprogram

Haschavvänjningsprogrammet (HAP) är ett program för personer med långvarigt och intensivt cannabisrökande.

Haschavvänjningsprogrammet  är individuellt och följer faserna under avtändningen.

Fas 1 (vecka 1-2)
Medicinsk inriktning med fakta om cannabis och abstinenssymtom med mera.

Fas 2 (vecka 3-4)
Känslomässig bearbetning och sortering.

Fas 3 (vecka 5-6)
Social inriktning och planering samt återfallsprevention.

Fas 4 (vecka 7-12)
Behandlingskontakt utifrån de behov som framkommit. Återfallsprevention.

Förutsättningar för deltagande i programmet är avhållsamhet från alkohol och droger under programmet.