Kontakt

Alkohol- och drogrådgivningen
Besöksadress: Havderväg 2
621 43 Visby
 

Åsa Fagerlund
Samordnare öppenvård/Behandlare
Telefon: 0498-26 88 08
E-post: asa.fagerlund@gotland.se

Emma Hoffman
Behandlare
Telefon: 0498-26 87 20
E-post: emma.hoffman@gotland.se

Anna Ekman
Behandlare
Telefon: 0498-26 85 92
E-post: anna.ekman01@gotland.se

Staffan Lundvall   
Behandlare
Telefon: 0498-26 99 29
E-post: staffan.lundvall@gotland.se 
                                                                                         
Eva Lindvall
Behandlare
Telefon: 0498-26 34 45
E-post: eva.lindvall01@gotland.se

Marie Sjöberg
Behandlare
Telefon: 0498-26 87 46
E-post: marie.sjoberg@gotland.se

Malin Wallin
Behandlare
Telefon: 0498-26 99 24
E-post: malin.wallin@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Återfallsprevention

Återfallsprevention är en behandlingsmetod som vilar på kognitiv beteendeterapi (KBT).

Metoden har bra forskningsstöd vid beroende av alkohol, narkotika och spel om pengar.

Syftet är att lära sig nya färdigheter och nya sätt att tänka för att bryta ett problembeteende genom att:

  • Öka förmågan att känna igen sina egna risksituationer för återfall.
  • Bli bättre på att antingen undvika eller hantera risksituationerna.
  • Bli uppmärksam på personliga konsekvenser av att dricka, ta droger eller spela om pengar.
  • Hitta alternativ till att dricka, ta droger eller spela om pengar.

Återfallsprevention ges individuellt eller i grupp under tio tillfällen. Två grupper startas per år.