Kontakt

Alkohol- och drogrådgivningen
Besöksadress: Havderväg 2
621 43 Visby
 

Åsa Fagerlund
Samordnare öppenvård/Behandlare
Telefon: 0498-26 88 08
E-post: asa.fagerlund@gotland.se

Emma Hoffman
Behandlare
Telefon: 0498-26 87 20
E-post: emma.hoffman@gotland.se

Anna Ekman
Behandlare
Telefon: 0498-26 85 92
E-post: anna.ekman01@gotland.se

Staffan Lundvall   
Behandlare
Telefon: 0498-26 99 29
E-post: staffan.lundvall@gotland.se 
                                                                                         
Eva Lindvall
Behandlare
Telefon: 0498-26 34 45
E-post: eva.lindvall01@gotland.se

Marie Sjöberg
Behandlare
Telefon: 0498-26 87 46
E-post: marie.sjoberg@gotland.se

Malin Wallin
Behandlare
Telefon: 0498-26 99 24
E-post: malin.wallin@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

CRA beroendebehandling

Community Reinforcement Approach (CRA) är en beroendebehandling som baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI).

CRA har bra forskningsstöd och ger verktyg för nykter- och drogfrihet. Syftet med CRA är att skapa ett kraftfullt förstärkningssystem för beteenden som innebär drogfrihet. CRA-behandlingen sker enskilt.

CRA tar hänsyn till hela livssituationen. Det ingår övningar för att förstå vilka ”triggers” i miljön som påverkar missbruksbeteendet. Återfallsprevention är också en viktig del i CRA.

Behandlingen inleds med en kartläggning och därefter vidtar behandling som individanpassas, glesas ut och pågår upp till ett år. 

I behandlingen tränas bland annat:

  • Kommunikation
  • Problemlösning
  • Att tacka nej
  • Att hitta fritidssysselsättning
  • Att förbereda sig för arbete/sysselsättning