Kontakt

Alkohol- och drogrådgivningen
Besöksadress: Havderväg 2
621 43 Visby
 

Åsa Fagerlund
Samordnare öppenvård/Behandlare
Telefon: 0498-26 88 08
E-post: asa.fagerlund@gotland.se

Emma Hoffman
Behandlare
Telefon: 0498-26 87 20
E-post: emma.hoffman@gotland.se

Anna Ekman
Behandlare
Telefon: 0498-26 85 92
E-post: anna.ekman01@gotland.se

Staffan Lundvall   
Behandlare
Telefon: 0498-26 99 29
E-post: staffan.lundvall@gotland.se 
                                                                                         
Eva Lindvall
Behandlare
Telefon: 0498-26 34 45
E-post: eva.lindvall01@gotland.se

Marie Sjöberg
Behandlare
Telefon: 0498-26 87 46
E-post: marie.sjoberg@gotland.se

Malin Wallin
Behandlare
Telefon: 0498-26 99 24
E-post: malin.wallin@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Motivationsgrupp

Motivationsgrupp är en öppen grupp, en förmiddag i veckan under åtta veckor, för personer som har ett beroende av alkohol, narkotika eller spel om pengar.

Syftet med gruppen är att få möjlighet att undersöka sin motivation till förändring. Motivationsgruppen baseras på MI (motiverande samtal) och innehåller information om beroende, enklare övningar, film, samtal med andra i gruppen samt gemensamt fika.

Att gå i gruppen är ett bra sätt att förbereda sig inför beroendebehandling över huvud taget. När man kommer till gruppen skall man vara nykter och det genomförs utandningsprov. Man får inte heller vara påverkad av narkotika. Motivationsgruppen ingår som en första del i den så kallade dagbehandlingen