Kontakt

Kundtjänst

E-post privata ärenden: kundtjanst.bygglov@gotland.se

E-post företag/flerbostadshus: kundtjanst.bygglovforetag@gotland.se

Telefon:  0498-26 90 00, knappval 3. Tryck 1 för privata ärenden, tryck 2 för ärenden som rör företag/flerbostadshus

Telefontid: Måndag-fredag klockan 09.00-11.30

 

Öppettider för besök

Observera!

Drop-in kundmottagning i Visby och Hemse är stängd tills vidare för att minska risken för smittspridning.

Kontakta gärna vår kundtjänst istället, så hjälper vi dig med ditt ärende.

Visby
Besöksadress: Visborgsallén 19, Visby
Måndagar och torsdagar klockan 09.00-10.00

Hemse
Besöksadress: Kommunhuset, Storgatan 58, Hemse
Onsdagar och fredagar klockan 10.00-12.00

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kontrollplan

I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för det specifika och unika byggprojektet.

Genom att utföra kontroller över moment som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand om de utförs fel, kan man ha uppsikt över att momenten utförs rätt.

Följande ska redovisas:

  • Vad ska kontrolleras
  • Vem ska utföra kontrollen (till exempel byggherren, sakkunnig, entreprenören)
  • Vilken kontrollmetod används (hur utförs kontrollen till exempel mätning, okulärt)
  • Mot vad ska man kontrollera (en konkret handling till exempel ritning, arbetsbeskrivning)

Vem upprättar kontrollplanen?

Det är byggherren som upprättar ett förslag på kontrollplan, men det är lämpligt att ta hjälp av någon med sakkunskap till exempel kontrollansvarig. Vid enklare ärenden där det inte krävs kontrollansvarig finns det exempel på kontrollplaner som kan användas som mall.

När ska kontrollplanen lämnas in?

Vid enklare projekt, där det inte krävs kontrollansvarig, lämnas ett förslag på kontrollplan in vid ansökningstillfället. Miljö- och byggnämnden kan då ge startbesked i samband med bygglovet. Vid större projekt lämnas kontrollplanen in i samband med tekniskt samråd, efter att bygglovet har beviljats.

När miljö- och byggnämnden godkänt byggherrens förslag på kontrollplan skickas denna ut tillsammans med startbeskedet. Kontrollplanen ska användas under arbetets gång för att bocka av kontrollpunkterna. När projektet är genomfört ska ifylld och signerad kontrollplan lämnas in till miljö- och byggnämnden så att slutbesked kan ges. Först då kan byggnaden tas i bruk.