Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Här är bussen

Sök din linje eller hållplats eller använd reseplaneraren. På kartan visas aktuella hållplatser samt var din buss befinner sig.

Om inte kartan kommer fram direkt behöver du klicka på länken Karta uppe i menyn.