Kontakt

Besöksadress:
Kräklingbo Prästgården 237
623 70 Katthammarsvik

Telefon:
0498 - 531 60  (Upphör 31/3-22)

Mobil skola: 070 447 74 82
Mobil Fritids: 073 765 87 22

Rektor:
Robert Edfeldt
tfn: 0498-20 41 29
E-post: robert.edfeldt@gotland.se

Expedition:
Inger Harstäde
Tfn: 0498 20 41 61
E-post: inger.harstade@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fritidshemmet

Kräklingbo fritidshem finns i Kräklingbo skola. Fritids har egna lokaler som även kan nyttjas av skolan under skoldagen. Vi har ett gemensamt fritids för årskurserna F till 6, detta leder till att elever umgås över åldrarna och alla kan umgås med alla. Genom detta får även eleverna en god social kompetens.

Vi i personalen erbjuder aktiviteter till eleverna, men de har också möjlighet att välja själva vad de vill göra på fritids, som tex att pyssla, måla, bygga med lego eller plusplus, sy, sticka, virka, pärla m.m.

Vi har återkommande fritidsråd med eleverna där vi diskuterar tillsammans om fritids, hur trivseln är på fritids, om eleverna vill ändra något eller hitta på något särskilt tillsamman på fritids.

Personalen jobbar även aktivt med att bibehålla goda relationer till vårdnadshavarna och en fungerande kommunikation.