Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Evelina Lindgren
Regionekolog
Telefon: 0498-26 90 86
E-post: evelina.lindgren@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Den naturminnesmärkta eken Äugleaiki i Grötlingbo. Foto: Mattias Andersson.

Naturminne

Ett naturminne är ett mindre område eller ett enskilt föremål som till exempel träd, flyttblock och raukar, de är oftast väldigt speciella till utseendet.

Skyddet kan även omfatta den omgivande marken om det behövs för bevarandet av naturminnet.

Både Länsstyrelsen och Kommunen kan förklara ett naturföremål som naturminne.