Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Evelina Lindgren
Regionekolog
Telefon: 0498-26 90 86
E-post: evelina.lindgren@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är tidsbegränsade avtal som tecknas mellan markägaren och staten med syftet att utveckla och bevara de befintliga naturvärdena i ett område. Avtalstiden kan variera mellan ett år och 50 år.