Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Evelina Lindgren
Regionekolog
Telefon: 0498-26 90 86
E-post: evelina.lindgren@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Alvarmark vid Slättflis hällområde.

Alvarmark

Alvarmark är näringsfattiga och karga områden med ett tunt lager växtlighet varvat med kalkhällar, jord eller vittringsgrus. Den rika floran på alvarmarkerna gynnar ett flertal insekter. Under lång tid har det förekommit bete på alvarmarkerna och det är viktigt att det fortsätter, annars riskerar marken att växa igen.
 

Karstsprickor vid Slättflis hällområde.
Karstsprickor vid Slättflis hällområde