Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Evelina Lindgren
Regionekolog
Telefon: 0498-26 90 86
E-post: evelina.lindgren@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Sociala värden

Skogar med höga sociala värden är viktiga områden för allmänhetens rekreation och friluftsliv. Dessa skogar kan exempelvis vara tätortsnära skogar och strövområden eller utflyktsmål och andra områden som är viktiga för turism. Ofta har dessa områden även höga naturvärden.