Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för särskilt boende

Avdelningschef
Marit Lindgren
Telefon: 0498-20 42 14

E-post: marit.lindgren@gotland.se

Chefsassistent
Anneli Lagerqvist
Telefon: 0498-20 42 78
E-post: anneli.lagerqvist@gotland.se

Verksamhetsutvecklare
Veronica Hagvil
Särskilt Boende, hemsjukvården
Telefon: 0498-26 84 74
E-post: veronica.hagvil@gotland.se