Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avdelningen för särskilt boende

Avdelningschef
Marit Lindgren
Tfn. 0498-20 42 14

marit.lindgren@gotland.se

Chefsassistent
Anneli Lagerqvist
Tfn. 0498-20 42 78
anneli.lagerqvist@gotland.se

Verksamhetsutvecklare

Birgitta Johansson
Tfn. 0498-26 84 74
birgitta.johansson01@gotland.se