Kontakt

Cora Juniwik
Folkhälsostrateg
Telefon: 0498-26 90 10
E-post: cora.juniwik@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning trädde i kraft i januari 2009 i Sverige. Syftet med konventionen är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde. 

Region Gotland har ett ansvar för att respektera, skydda, uppfylla och främja de mänskliga rättigheterna. För att utveckla och systematisera arbetet för personer med funktionsnedsättning har regionen bildat en struktur för delaktighet och samråd med handikapporganisationerna på Gotland.