Kontakt

Olov Nordvall
Strateg kring social hållbarhet
För frågor om övergripande arbete med mottagande och integration
Telefon: 0498-26 91 51
E-post: olov.nordvall@gotland.se

Eva Flemming
Chef för enheten för etablering och vägledning, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
För frågor om mottagande och etablering av nyanlända med uppehållstillstånd och kvotflyktingar
Telefon: 0498-26 34 23
E-post: eva.flemming@gotland.se

Cecilia Thun
Enhetschef, socialförvaltningen
För frågor om boende och mottagande av ensamkommande barn
Telefon: 0498-26 96 54
E-post: cecilia.thun@gotland.se

Lars Olofsson
Enhetschef, socialförvaltningen
För frågor om myndighetsutövning av ensamkommande barn
Telefon: 0498-20 38 99
E-post: lars.olofsson@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Illustration som visar siluetter av människor i olika färger.

Invandring och integration

Ungefär 70 miljoner människor är på flykt runt om i världen. Sedan 2015 har många personer som har sökt asyl eller beviljats uppehållstillstånd kommit till Gotland. 

Region Gotland, i samverkan med andra myndigheter, organisationer och civilsamhället, arbetar med mottagande och integration.

Ensamkommande barn och ungdomar

Region Gotland ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar.

Mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.

Asylsökande 

Migrationsverket ansvarar för mottagandet av familjer och ensamstående vuxna som har sökt asyl i Sverige. 

Asylmottagandet på Gotland.

Nyanlända med uppehållstillstånd

Alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända med uppehållstillstånd enligt den så kallade bosättningslagen. Den samordnande verksamheten och ingången inom Region Gotland för nyanlända med uppehållstillstånd är integrationsenheten.

Mottagande av personer med uppehållstillstånd.