Kontakt

Frågor om gymnasievalet, antagning, inackorderings- och resebidrag

Antagningshandläggare
Telefon: 0498-26 94 43
E-post: gymnasieantagning@gotland.se

Postadress:
Gymnasieantagningen på Gotland
Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
621 81 Visby

Frågor om studieval och yrke hänvisas till våra studie- och yrkesvägledare, som även hjälper till när det är semesterstängt hos gymnasieantagningen.

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledning

Frågor till Wisbygymnasiet

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här går gymnasievalet till

Här får du en genomgång av hur gymnasievalet går till i olika steg - hur du söker och vad du behöver tänka på.

I mitten av januari kan du börja ditt val

I december hämtar gymnasieantagningen in ditt höstterminsbetyg. I mitten av januari kan de som är folkbokförda på Gotland göra sitt val på sin egen valsida på ansökningswebben. Du som går i årskurs 9 i grundskolan eller på ett introduktionsprogram på gymnasiet får inloggningsuppgifter per post till din folkbokföringsadress. Övriga får det på begäran.

På ansökningswebben kan du gå in och göra dina gymnasieval fram till att sidan stängs i mitten av februari. Därefter sammanställs alla ansökningar för att få fram en sökbild: vilka program och varianter som är populära och vilka som inte är det.  Elevernas val påverkar vilka program och inriktningar som slutligen startar. Tillgången på APL-platser likaså.

Valet av inriktning

Vid gymnasievalet anger du vilken inriktning du just nu är intresserad av att börja år 2. Det definitiva inriktningsvalet görs under ditt första studieår. Betygen från år 1 avgör vem som får plats på de olika inriktningarna om det är fler sökande än platser. Om det är för få sökande till en inriktning kan det bli så att inriktningen inte startar.

Undantag för inriktningsval till år 2 är estetiska programmet, hantverksprogrammet, naturbruksprogrammet samt inriktningen ventilation lärling på VVS- och fastighetsprogrammet. Till dessa studievägar görs det slutliga inriktningsvalet redan i samband med gymnasievalet eftersom inriktningarna startar år 1.

Den preliminära antagningen

Under hela valprocessen kan du följa din ansökan på ansökningswebben. I mitten av april får du ett preliminärt antagningsbesked, då loggar du in för att se hur du ligger till utifrån höstterminens betyg. Observera att det endast är gotlandsval som antagningsbesked kan ges för.

Tänk på att resultatet kan förändras till den slutliga antagningen beroende av hur du och andra elever söker i omvalet samt hur ditt vårterminsbetyg blir.

Du har chans att ändra dig

Du kan göra omval under en kortare period i april-maj - se aktuella datum i tidplanen.

I början/mitten av juni hämtar gymnasieantagningen in ditt slutbetyg från årskurs 9 till den slutliga antagningen. Detsamma görs för dig sökande som gått ett introduktionsprogram och har fått nytt slutbetyg. Det är viktigt att du själv kontrollerar att det är rätt betyg som står på din sida på ansökningswebben.

Den slutliga antagningen

I slutet av juni presenteras den slutliga antagningen på ansökningswebben. Du loggar in för att se ditt slutliga antagningsbesked (endast gotlandsval). Där framgår också när du senast måste skicka in ditt svar på om du vill ha den plats som erbjudits dig eller inte.

Reservantagning

I början av augusti startar reservantagningen. Målet är att se till att behöriga sökande i mesta möjliga mån ska komma in på sitt förstahandsval.