Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fornfynd Fleringe

Medeltida hamn Grönudden

Väster om Fårösund finns en mindre närmast rektangulär begravningsplats omgiven av en stenmur.

Inom områdets västra del finns troligen en grunden av ett kapell.

Tillsammans med fynd av flera gravar, stolphål och möjliga huslämningar talar mycket för att det här funnits en vikingatida/medeltida hamn av samma slag som Gamle hamn och Norsholmen på Fårö.