Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Fleringe Grostäde Lickedarve 1:16 K Fiskeläge

Längst upp i norr i skydd av Saxriv ligger fiskeläget Grostäde på strandvallen på Västervikens västra strand.

De fem bodarna utgör storöns nordligaste bebyggelse.

Vid inventering 1973 fanns fem fiskebodar av trä alla byggda i stolpverksteknik på 1900-talet, de två senaste uppförda på 1960-talet. 

Här fanns sex båtar alla byggda i trä, varav en var en gotländsk tvåmänning.

Fiskelägesmiljön är karg och ger besökaren inblick i fiskarnas hårda arbetsvillkor men också en stor estetisk upplevelse av en vacker kulturmiljö.