Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

* Fleringe Smiss 1:1 Ahrs bruk

Ahrs bruk anlades 1650. Här pågick kalkstensbrytning fram till 1980-talet.

Enligt skattläggningskartan från 1694 fanns ett flertal anläggningar som sågar, kvarn, valka och hammare vilka drevs med vatten från Bästeträsk.

I området fanns också en kalkugn.

I början av 1900-talet fanns en kalkugn och en kalkmjölsfabrik för tillverkning av gödningsämnen.

Vid slutet av anläggningens livstid tillverkades mest krossad sten som skeppades ut över bryggan vid Strå - men man tillverkade också jordbrukskalk som skeppades ut via den egna bryggan.