Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kvarnar Fleringe

Vid kvarninventeringen 1971 fanns två kvarnbyggnader bevarade i Fleringe.

Den ena är den ombyggda vattenkvarnen på Smiss vid Ahr och den andra är den hättkvarn som finns på Skymnings.

I början av 1800-talet var kvarnarna som flest, då fem till antalet.

1880 fanns tre väderkvarnar och en vattenkvarn på gårdarna Hau, Lunderhage, Skymnings och så Smiss vattenkvarn.