Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby 

Maria James
Regionantikvarie
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: maria.james@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Hässle 1:2 Komministerboställe

Den f.d komministergården vid Hässle, drygt två kilometer nor om kyrkan, består idag av huvudbyggnad, flygel, visthus med avträde, ladugård och garage.

Den äldsta skriftliga uppgiften om bebyggelsen finns från laga syn 1725.

1832 omtalas en manbyggnad i sten i en våning.

I början på 1870-talet uppförs en ny mangårdsbyggnad på samma ställe som den gamla.

Visthuset uppfördes vid 1800-talets mitt och den gamla ladugården byggdes på genom förlängning åt väster.

1995 byggdes den senast tillkomna byggnaden i form av ett garage.